skip to Main Content

Serbest Bölgeden Yapılan İthalatlarda Navlun ve Sigorta Giderleri

30 Ocak 2018 / Salı 11:37:56 | Görüntülenme : 74

Serbest Bölgelerden Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda navlun ve sigorta giderleri ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazı ekte sunulmuştur. Buna göre;

Serbest Bölgelerden Türkiye ithal edilecek eşyalar için düzenlenen faturaların CIF unsurlarını içermesi nedeniyle söz konusu faturada teslim şekli ile ilgili her ne ibare olursa olsun (EXW,FCA,FOB vb)

İthalat aşamasında teslim şeklinin CIF olarak beyan edilmesi uygun bulunmuştur.

  Dökümanlar

Serbest Bölgeden Yapılan İthalatlarda Navlun ve Sigorta Giderleri DÖKÜMANI İNDİR Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Serbest-Bolgeden-Yapilan-Ithalatlarda-Navlun-ve-Sigorta-Giderleri-30-1-2018

Back To Top