skip to Main Content

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü – Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Hakkında BİLGE Sisteminde Yapılan Düzenlemelere İlişkin Duyuru

17 Ekim 2018 / Çarşamba | Görüntülenme : 38

16.10.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/7 sayılı “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ” ile 200 gün süreyle Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi olarak % 25 oranında ek mali yükümlülük uygulanmasına ve ürün grupları itibarıyla beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı dağıtımına ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ’in,

2 nci maddesi kapsamında Genel Tarife Kontenjanından faydalanmak için; BİLGE Sisteminde, muafiyetler bölümünde “EKKTJ” ve “BSGDCGENL” muafiyet kodlarının birlikte girilmesi, 3 üncü maddesi kapsamında Belirli Ülke Tarife Kontenjanlarından faydalanmak için;  BİLGE Sisteminde, anılan karar ekinde yer alan listedeki menşe ülkelerden birinin girilmesi ile muafiyetler bölümünde “EKKTJ” ve BSGDCULKE” muafiyet kodlarının birlikte girilmesi gerekmektedir.

Bahse konu uygulama 17.10.2018 tarihi itibarıyla devreye alınacaktır.

Kaynak: http://risk.gtb.gov.tr/

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Risk-Yonetimi-ve-Kontrol-Genel-Mudurlugu–Demir-Celik-Urunleri-Ithalatinda-Gecici-Korunma-Onlemi-Hakkinda-BILGE-Sisteminde-Yapilan-Duzenlemelere-Iliskin-Duyuru-17-10-2018

Back To Top