skip to Main Content

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

02 Ocak 2018 / Salı 09:19:46 | Görüntülenme : 51

1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Ozel-Tuketim-Vergisi-III-Sayili-Liste-Uygulama-Genel-Tebliginde-Degisiklik-Yapilmasina-Dair-Teblig-Seri-No-1-2-1-2018

Back To Top