skip to Main Content

Beyannamelerin gümrüklerdeki işlemlerle ilgili süreçleri takip ederek müşteriye durum raporu dijital ortamda otomatik olarak sunulur. Müşterilerimiz, işleme alınmayı bekleyen, işlemleri devam eden veya işlemleri tamamlanan tüm dosyalarla ilgili sık sık bilgilendirilir. Bu süreçler üzerinde analiz yapılabilir, geçmişe dönük raporlar hazırlanabilir. Müşterilerden gelecek talepler doğrultusunda hazırlanan bu raporlar sisteme kaydedilir. Müşterinin isteğine göre özelleştirilebilir ve istenildiğinde excel, text, access gibi formatlarda sunulabilir.

trns1
trns2
Back To Top