skip to Main Content

Menşe İspat Belgelerinin Sonradan Kontrolü

31 Ocak 2018 / Çarşamba 13:44:33 | Görüntülenme : 28

Eşyanın gerekli menşe koşulunu karşılamamasına rağmen bahsi geçen menşe ispat belgelerinin sahte olduğunun bildirilmediği durumlarda, konunun 2014/1 sayılı Genelge’nin “Serbest Dolaşıma Girişte İbraz Edilen Belgelerin Sonradan Kontrolü” başlıklı kısımda yer alan 5/(c) maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün "Menşe İspat Belgelerinin Sonradan Kontrolü" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

  Dökümanlar

Menşe İspat Belgelerinin Sonradan Kontrolü DÖKÜMANI İNDİR Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Mense-Ispat-Belgelerinin-Sonradan-Kontrolu-31-1-2018

Back To Top