skip to Main Content

Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

27 Ocak 2018 / Cumartesi 18:15:20 | Görüntülenme : 17

31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin;

a) 6, 7 ve 8 inci maddeleri, 14 üncü maddesinin birinci fıkrası, Ek 1/A’sı ve Ek 1/B’si bu Tebliğin yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise bu Tebliğin yayımı tarihinden altı ay sonra,

yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu Teliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Kuvvetli-Asit-veya-Baz-Iceren-Temizlik-Urunlerinin-Uretimi-Ithalati-Piyasa-Gozetimi-ve-Denetimi-ile-Bildirim-Esaslarina-Dair-Tebligin-Yururlukten-Kaldirilmasina-Dair-Teblig-27-1-2018

Back To Top