skip to Main Content

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/2)

22 Ekim 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30926 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/2) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 30/12/2018 tarihli ve 30641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/9) ile açılan korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan kararı içermektedir. Soruşturma MADDE 2 – (1) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma kapsamında ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu EK-1’de yer almaktadır. Karar MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 Gümrük Tarife Pozisyonlarında (GTP) yer alan ürünün ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesi, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşmasının 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan DTÖ üyeleri ile talep olması halinde istişarelerde bulunulması, Korunma Önlemleri Anlaşmasının 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınması ve önlemin aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde istihsali hususunda Cumhurbaşkanına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir. GTP Eşya Tanımı EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK ($/Kg) 1.Yıl 2. Yıl 3. Yıl 5402.31 Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler) 0,30 0,29 0,28 5402.32.00.00.00 Naylondan veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçenler) 5402.51 Naylondan veya diğer poliamidlerden 5402.61 Naylondan veya diğer poliamidlerden 5402.45 Diğerleri, naylonlardan veya diğer poliamidlerden 0,10 0,09 0,08 Yürürlük MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

Back To Top