skip to Main Content

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/6)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

7 Aralık 2017 Tarihli ve 30263 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/6)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Ithalatta-Gozetim-Uygulanmasina-Iliskin-Teblig-Teblig-No-2015-6in-Yururlukten-Kaldirilmasina-Dair-Teblig-7-12-2017

Back To Top