skip to Main Content

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)

8 Mart 2020 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31062
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablodaki “Birim Gümrük Kıymet” ibaresi “CIF Kıymeti” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
15/7/2009 27289
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 6/8/2009 27311
2- 13/3/2012 28232
3- 23/1/2013 28537
4- 22/8/2013                        28743 (Mükerrer)
5- 5/9/2014 29110
6- 4/2/2015 29257
7- 1/4/2015 29313
8- 18/11/2015 29536
9- 3/9/2016 29820
10- 16/11/2016 29890
11- 28/12/2016 29932
12- 29/4/2017 30052
13- 10/5/2017 30062
14- 18/8/2017 30158
15- 7/9/2017 30173
16- 11/11/2017 30237
17- 30/12/2017                         30286 (Mükerrer)
18- 27/4/2019 30757

 

Back To Top