skip to Main Content

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

02 Mayıs 2018 / Çarşamba 09:19:39 | Görüntülenme : 25

2 Mayıs 2018 Tarihli ve 30409 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Yapılan değişikliğe göre;

-ihracatçı beyanı İlave gümrük vergisi kapsamındaki eşyanın  "serbest dolaşıma giriş rejimi " kapsamında ithali halinde gerekecek

-uzun dönem tedarikçi beyanı ibrazı durumunda ihracatçı beyanı gerekmeyecek.

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Ithalatta-Alinan-Ilave-Gumruk-Vergilerinin-Uygulanmasina-Dair-Usul-ve-Esaslar-Hakkinda-Teblig-Ithalat-2017-4de-Degisiklik-Yapilmasi-Hakkinda-Teblig-2-5-2018

Back To Top