skip to Main Content

İşgüm Kontrol Belge TPS Başvuruları ve Vekaletnameler

18 Ocak 2018 / Perşembe 12:33:04 | Görüntülenme : 50

İşgüm Kontrol Belgelerinin geçerlilik süresinin başvuru tarihinden itibaren 1 yıl  olduğu; bu nedenle TPS başvurularında süre sonu tarihinin bir yıl sonrası olacak şekilde sisteme girilmesi gerekmektedir.

Kullanıcılara ilişkin vekaletnamelerin ve eklerinin 2 MB'yı geçmeyecek şekilde yüklenmesi gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı'nın 17.01.2018 tarihli duyuruları ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

  Dökümanlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Duyurusu DÖKÜMANI İNDİR Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Isgum-Kontrol-Belge-TPS-Basvurulari-ve-Vekaletnameler-18-1-2018

Back To Top