skip to Main Content

Transmetro, daha iyi hizmet verebilmek, işleri daha az hata ile sonuçlandırmak, geriye dönük analiz yapabilmek iş akış sistemini kullanmaktadır.  Tüm müşteri talimatları bu sistem ile takip edilmekte, ağır işleyen, problemlere sebep olan tüm süreçler yine bu sistem ile çözüm üretilmektedir. İş akış sistemimiz, gittikçe daha iyi hizmet vermemizi, daha sorunsuz ve daha hızlı bir iş sürecine ulaşmamızı sağlamaktadır.

İş akış sistemi ile tüm süreçler standardize edilir ve tüm adımlar elektronik ortamla kayıt altına alınır. Transmetro, müşterilerinden gelen ithalat ve ihracatlarla ilgili talimatları bu sisteme işlenmekte, yine tüm analizler bu sistem üzerinde yapılmaktadır. İş akış sistemi, personelin uyum içinde çalışmalarını sağlayarak karmaşık durumları ortadan kaldırır, iş sürecine hız ve performans kazandırır.

Back To Top