skip to Main Content

Hedeflerimize ulaşmanın en önemli unsurunun eğitimli, yeniliklere ve gelişmelere açık elemanlar ve mutlu çalışanlar olduğunun bilincindeyiz. Transmetro olarak, İhtiyaç duyduğumuz insan kaynağını, gelişmeye açık, şirket değerlerini benimseyip yaşatacak ve onları geliştirebilecek kişiler arasından renk, din, ırk ayrımı gözetmeksizin, eşit fırsat ilkesiyle seçiyoruz. Şeffaf performans yönetimi, eşit işe eşit ücret anlayışı, kariyer planlama ve meslek içi eğitimler, insan kaynakları anlayışımızın bütününü oluşturur.

  • Rekabet üstünlüğü sağlayacak, sürekli gelişime açık, bilgiyi paylaşan insan kaynağına öncelik tanırız.
  • Tüm çalışanlarımızla ortak değerlere sahip olmalarını isteriz.
  • Hedeflerimize mutlu çalışanlarla ulaşabileceğimizin bilincindeyiz.
  • Çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliği gözetiriz.
  • Başarı ve yüksek performansı değerlendirir ve teşvik ederiz.
  • İK yönetimindeki gelişmeleri izler ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda değerlendirerek uygularız.
  • Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için çalışanlarımızda sürdürülebilirlik anlayışını geliştirmeye çalışırız.

Doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilme seçme ve yerleştirme sürecini yönetiyoruz. Sonuç odaklı, bilgi edinme, özgüven, inisiyatif alma, analitik düşünme yeteneği, müşteri odaklı çalışma anlayışı, ekip liderliği, değişime açık olma gibi konular önem verdiğimiz kriterlerdir.

​​​​​Çalışanlarımızın kalitesini artırmak, mesleği ve sektörüyle ilgili gelişmeleri yakından izlemesini sağlamak için Transmetro bünyesinde eğitim ve gelişim uygulamaları yapıyoruz. Kişisel gelişim, teknik bilgi ve beceri, yönetim becerileri, finans, hukuk, müşteri davranışı analizi gibi çok sayıda konuda gelişim eğitimleri düzenliyoruz.

Şirketlerimizin ihtiyaçlarını ve çalışanların kariyer gelişimlerini esas alan terfi sistemlerini kullanıyoruz. Bu sistemlerle, şirketlerimizin geleceğe dönük hedefleriyle çalışanlarımızın bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlıyoruz; mevcut yetkinliklerinin geliştirilmesini ve ileride üstlenebilecekleri pozisyonlar için gerekli yeni yetkinlikler kazandırmayı amaçlıyoruz.

 

 

Back To Top