skip to Main Content

İhracatçı Beyanının Eşya Faturasında Yazılması Hakkında

Derneğimizin Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 06.07.2018 tarih, 2018/2904-BU sayı ve “İhracatçı Beyanının Eşya Faturasında Yazılması” konulu yazısı ile cevabi yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

 

İhracatçı Beyanının Eşya Faturasında Yazılması DÖKÜMANI İNDİR

Cevabi Yazı DÖKÜMANI İNDİR

Back To Top