skip to Main Content

İhracat İşlemlerinde Açık Statüde Kalan İhracat Beyannameleri Hakkında

Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 02 Ağustos 2019 tarih 2019/3125-BU sayılı yazısı ile “İhracat Beyannamelerinin Kapatılmasında Yaşanan Sorunlar” konulu cevabi yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Back To Top