skip to Main Content

Sürekli güncellenen gümrük mevzuatı nedeniyle  iş süreçlerinin yasal prosedürlere uygun yürütülmesi için mevzuatların sürekli takip edilmesi gerekmektedir. Gümrüğe sunulan eşya ve malların, devlet tarafından denetlenirken veya sonrasında ortaya çıkabilecek tereddütlerin önüne geçmek için bu mevzuatlar hukuk birimimiz tarafından dikkatli olarak incelenmekte ve bilgiler müşterilerimiz ile paylaşılmaktadır. Ayrıca Gümrük ve Kaçakçılıkla mücadele kanunlarından doğan bazı ihtilaflar, hukuk servisimiz tarafından takip edilmekte, itirazlar için dilekçelerin hazırlanmasından, sonuçların izlenmesi ve müşterilerimize bildirilmesine kadar olan tüm süreçler takip edilmektedir.

Söz konusu davaların, güncel mevzuata uygun, en doğru şekilde sonuçlanması için hukuk departmanımız sözleşmeli avukatlarıyla koordineli olarak çalışmaktadır. Transmetro uzman ekibi, gümrük ve dış ticaret konusundaki birçok işleme danışmanlık yaparak dava süreçlerini takip etmektedir.

Back To Top