skip to Main Content

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Konşimento Beyanı (Havayolu) Konulu 2018/7 Sayılı Genelge

Derneğimizin İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’ne muhatap 01.08.2019 tarih, 2019/3311-BU sayı ve “Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Konşimento Beyanı (Havayolu) Konulu 2018/7 Sayılı Genelge Hükümlerinin Uygulanması” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Back To Top