skip to Main Content

Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20 Şubat 2018 / Salı 10:10:30 | Görüntülenme : 33

20 Şubat 2018 Tarihli ve 30338 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle ;

-Konsey Genel Kurulu'nun salt çoğunlukla toplanması kuralı kaldırıldı

-İcra kurulu üye sayısı 7'den 11'e çıkarıldı

-Üyelerin, haklı sebeplerin varlığı halinde Başkan tarafından her zaman üyeliklerinin sona erdirilebileceği hükmü getirildi.

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Gumruk-ve-Ticaret-Konseyi-Yonetmeliginde-Degisiklik-Yapilmasina-Dair-Yonetmelik-20-2-2018

Back To Top