skip to Main Content

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Duyurusu – 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

23 Mayıs 2018 / Çarşamba 09:18:59 | Görüntülenme : 44

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Kanunun ilgili maddelerinde, Bakanlığımıza bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir.
 
Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların,
 

31/07/2018 tarihine kadar ilgili gümrük müdürlüğüne başvuruda bulunmaları,

 

Ödenecek tutarların ilk taksitini Eylül 2018’den başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir.

 
Söz konusu Kanun için tıklayınız. 

Kaynak: www.gtb.gov.tr

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Gumruk-ve-Ticaret-Bakanligi-Duyurusu–7143-sayili-Vergi-ve-Diger-Bazi-Alacaklarin-Yeniden-Yapilandirilmasi-ile-Bazi-Kanunlarda-Degisiklik-Yapilmasina-Iliskin-Kanun-23-5-2018

Back To Top