skip to Main Content

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri yenilendi

28.10.2017 günlü Resmi Gazete’de “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi, Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ”  yayımlanmıştır.

Buna göre;

44.01, 44.03, 44.04, 44.06, 44.07, 44.15 ve 44.16 tarife pozisyonlarında yer alan zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünlerinin (ahşap ambalaj malzemeleri hariç) Türkiye Gümrük Bölgesine girişinin yapılacağı gümrük idarelerini listeleyen Ek-2’ye Rize Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.
Zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinin yapılacağı gümrük idarelerini listeleyen Ek-4’e Çanakkale Gümrük Müdürlüğü, Rize Gümrük Müdürlüğü ve Kars Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.
Serbest dolaşıma giriş rejimi, dâhilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimine tabi tutulmak istenen gıda, gıda ve yem sanayiinde kullanılan bitkisel ürünler ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ithalatında, gıda ve yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontrolleri yapacak olan İl Müdürlüklerini listeleyen ek-5’e Kars Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Zonguldak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü eklenmiştir.
İlgili Tebliğin tam metni aşağıda yer almaktadır.

>>>Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ>>>

Back To Top