skip to Main Content

Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

25 Ocak 2018 / Perşembe 11:59:46 | Görüntülenme : 42

4458 sayılı Kanuna göre gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişiler dâhil olmak üzere, Maliye Bakanlığınca kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler ve isteğe bağlı olarak elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, bu Tebliğ kapsamında Elektronik Tebligat Sisteminden yararlanabilirler.

Tüzel kişilik bünyesinde faaliyet gösteren veya göstermeyen bütün gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak zorundadır.

Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, elektronik tebligat adresi almak ve Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak zorundadır.

Elektronik tebligat adresinin edinimine ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.

Söz konusu Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) için TIKLAYINIZ

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Elektronik-Tebligat-Sistemi-Genel-Tebligi-Sira-No-1-25-1-2018

Back To Top