skip to Main Content

Ekonomi Bakanlığı Duyuru – İthalat Tebliği(İthalat:2018/1) Hükümleri Gereği İlgili Mevzuatta Bulunan Şartlara Uygun Olmadığı Anlaşılan (Azo Boyar Madde İçeren) Eşyaya Ait Nihai Duyurular

08 Ocak 2018 / Pazartesi 11:34:18 | Görüntülenme : 30

  31 Aralık 2017 tarih ve 30287 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Tebliği(İthalat:2018/1) kapsamında, yapılan testler sonucunda aşağıda bilgileri yer alan eşyanın ilgili mevzuatta bulunan şartlara uygun olmadığı anlaşılmış olup buna ilişkin doğrudan ve dolaylı temsil edilen eşyanın duyurusu bu sayfada yapılmaktadır. 
Doğrudan ve dolaylı temsil edilen eşyanın, nihai bildirim tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde ithalatçı ve/veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce düzeltilmesine veya bertarafına ilişkin bilgiler ibraz edilmediği veya yükümlülükler yerine getirilmediği için iş bu duyuru yapılmaktadır. 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

 

 

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Ekonomi-Bakanligi-Duyuru–Ithalat-TebligiIthalat2018-1-Hukumleri-Geregi-Ilgili-Mevzuatta-Bulunan-Sartlara-Uygun-Olmadigi-Anlasilan-Azo-Boyar-Madde-Iceren-Esyaya-Ait-Nihai-Duyurular-8-1-2018

Back To Top