skip to Main Content

DÜZELTME: Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1676)

26 Ekim 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30930
DÜZELTME
22 Ekim 2019 tarihli ve 30926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 21 Ekim 2019 tarihli ve 1676 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer alan “hükümleri” ibaresinden sonra gelmek üzere, sehven yayımlanmayan “gereğince karar verilmiştir.” ibaresi eklenerek düzeltilmiştir.
Back To Top