skip to Main Content
Eşyanın Antrepoda Kalış Süresi Hakkında
Eşyanın Antrepoda Kalış Süresi Hakkında

Eşyanın Antrepoda Kalış Süresi Hakkında

Derneğimizin İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne muhatap 18.09.2018 tarih, 2018/3637-BU sayı ve "Eşyanın Antrepoda Kalış Süresi" konulu yazısı ile cevabi yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.   Eşyanın Antrepoda Kalış Süresi DÖKÜMANI İNDİR…

Havalimanlarında Ardiye Ücretleri (Serbest Zaman) Hakkında
Havalimanlarında Ardiye Ücretleri (Serbest Zaman) Hakkında

Havalimanlarında Ardiye Ücretleri (Serbest Zaman) Hakkında

Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 08.08.2018 tarih, 2018/3356-BU sayı ve "Havalimanlarında Ardiye Ücretleri (Serbest Zaman)" konulu yazısı ile cevabi yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.   Havalimanlarında Ardiye Ücretleri (Serbest Zaman) DÖKÜMANI İNDİR Cevabi…

İhracatta Kullanılan E-Fatura Şifresi Hakkında
İhracatta Kullanılan E-Fatura Şifresi Hakkında

İhracatta Kullanılan E-Fatura Şifresi Hakkında

Derneğimizin Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne muhatap 24.07.2018 tarih, 2018/3144-BU sayı ve "İhracatta Kullanılan E-Fatura Şifresi" konulu yazımız, cevabi yazı ve 09.08.2018 tarih, 2018/3369-BU sayılı yazımız ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.   İhracatta Kullanılan…

İhracat İşlemlerinde Beyannamelerin/Konşimentoların
İhracat İşlemlerinde Beyannamelerin/Konşimentoların

İhracat İşlemlerinde Beyannamelerin/Konşimentoların

Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 25.04.2018 tarih, 2018/1797-EA sayı ve "İhracat İşlemlerinde Beyannamelerin/Konşimentoların Gözetimle Görevli Memur Tarafından İmzalanması" konulu yazısı ile cevabi yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.   İhracat İşlemlerinde Beyannamelerin/Konşimentoların Gözetimle Görevli…

İhracatçı Beyanının Eşya Faturasında Yazılması Hakkında
İhracatçı Beyanının Eşya Faturasında Yazılması Hakkında

İhracatçı Beyanının Eşya Faturasında Yazılması Hakkında

Derneğimizin Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 06.07.2018 tarih, 2018/2904-BU sayı ve "İhracatçı Beyanının Eşya Faturasında Yazılması" konulu yazısı ile cevabi yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.   İhracatçı Beyanının Eşya Faturasında…

İhracatçı Beyanında Damga Vergisi Hakkında Duyuru
İhracatçı Beyanında Damga Vergisi Hakkında Duyuru

İhracatçı Beyanında Damga Vergisi Hakkında Duyuru

Konu ile ilgili resmi yazı ekte bilginize sunulmuştur.   → DÖKÜMANI İNDİR → DÖKÜMANI İNDİR

A.TR Dolaşım Belgelerinde GTİP Farklılıkları
A.TR Dolaşım Belgelerinde GTİP Farklılıkları

A.TR Dolaşım Belgelerinde GTİP Farklılıkları

Derneğimizin AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 14.12.2017 tarih, 2017/6015-EA sayı ve "A.TR Dolaşım Belgelerinde GTİP Farklılıkları" konulu yazısı ile cavebi yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.   A.TR Dolaşım Belgelerinde GTİP Farklılıkları…

Antrepodaki Eşyanın Satış Yoluyla Devredilmesi
Antrepodaki Eşyanın Satış Yoluyla Devredilmesi

Antrepodaki Eşyanın Satış Yoluyla Devredilmesi

Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 26.03.2018 tarih, 2018/1417-EA sayı ve "Antrepodaki Eşyanın Satış Yoluyla Devredilmesi Halinde Kıymet Tespiti" konulu yazısı ile cevabi yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.   Antrepodaki Eşyanın Satış Yoluyla Devredilmesi…

3824.99.96.90.68 GTİP ÖTV Uygulaması
3824.99.96.90.68 GTİP ÖTV Uygulaması

3824.99.96.90.68 GTİP ÖTV Uygulaması

Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 04.04.2018 tarih, 2018/1578-EA sayı ve "3824.99.96.90.68 GTİP ÖTV Uygulaması" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.   3824.99.96.90.68 GTİP ÖTV Uygulaması DÖKÜMANI İNDİR

2017/4 Sayılı İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergileri
2017/4 Sayılı İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergileri

2017/4 Sayılı İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergileri

Beş Gümrük Müşavir Derneğinin Ekonomi Bakanlığı'na muhatap 06.03.2018 tarih ve "2017/4 Sayılı İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Uygulanmasında Yaşanan Aksaklıklar" konulu yazıları ile cevabi yazı…

Back To Top