skip to Main Content

Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1675)

DİŞ FIRÇASI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN
KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 1

MADDE 1- 11/9/2017 tarihli ve 2017/10797 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrası ile aynı madde kapsamındaki tabloda yer alan “9603.21.00.00.00” ibareleri “9603.21.00.00.19” şeklinde, aynı tabloda yer alan “Diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil)” ibaresi “Diğerleri” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Back To Top