skip to Main Content

Dahilde İşleme Rejiminde Gümrük Kanunu’nun 238 (1) Maddesinin Tatbiki Hakkında

09 Ocak 2019 / Çarşamba | Görüntülenme : 36

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Dahilde İşleme Rejiminde Gümrük Kanunu'nun 238 (1) Maddesinin Tatbiki" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur. 

  Dökümanlar

Dahilde İşleme Rejiminde Gümrük Kanunu’nun 238 (1) Maddesinin Tatbiki DÖKÜMANI İNDİR Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Dahilde-Isleme-Rejiminde-Gumruk-Kanununun-238-1-Maddesinin-Tatbiki-Hakkinda-9-1-2019

Back To Top