skip to Main Content

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/1)

03 Mayıs 2018 / Perşembe 09:08:56 | Görüntülenme : 26

2 Mayıs 2018 Tarihli ve 30409 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer'de yayımlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/1)

2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi İhracat Tebliği'nde değişiklikler yapıldı. 

-Daha önce DİR Kararında 2017 yılında yapılan değişiklikler (Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar – 2017/10973 (26.11.2017 t. 30252 s. R.G.) 2006/12 Sayılı Tebliğe aktarılmıştır.

-gümrük idarelerince dahilde işleme izni verilecek eşya listesindeki

"Filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve tel üretimi" ibaresi

"Çelik filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve sıcak çekme siyah tel üretimi,"

olarak değiştirilmiştir.

-Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesinden "7311.00.91.90.00 GTİP numaralı Oksijen Tüpleri"

çıkarılmıştır.

 

Tebliğ'in ;

Belge/izin düzenlenmesi

Belgenin/iznin revizesi

Kapatma işleminin sonuçlandırılması

İhracatın gerçekleştirilmemesi

Belgenin/iznin iptali

Dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması

Dahilde işleme rejiminde sağlanan hakların kötüye kullanımı

ve yetki başlıklı maddelerinde değişiklikler yapılmış 

Ayrıca 26.11.2017 tarihinden önce düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri kapsamında (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri tahsil edilmeyen belgeler/izinler dahil) yapılacak işlemler için geçici madde eklenmiştir. 

 

 

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Dahilde-Isleme-Rejimi-Tebligi-Ihracat-2006-12nde-Degisiklik-Yapilmasina-Dair-Teblig-Ihracat-2018-1-3-5-2018

Back To Top