skip to Main Content

Anayasa Mahkemesi – Gümrük kanunu 235/1-c bendinde yer alan – eşyanın gümrüklenmiş değerinin – ibaresi Anayasaya aykırı değil

12 Ocak 2018 / Cuma 21:45:14 | Görüntülenme : 3

Anayasa Mahkemesi , Gümrük Kanunu 235/1-c bendinde yer alan "…eşyanın gümrüklenmiş değerinin…" ibaresinin Anayasa'ya aykırılığı ileri sürülerek yapılan iptal başvurusunu görüşerek ibarenin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.

Anayasa Mahkemesi "serbest dolaşıma giriş rejimine aykırı hareket edenlere uygulanacak idari yaptırımın belirlenmesinde eşyanın gümrüklenmiş değerinin esas alınmasının orantısız olduğunun söylenemeyeceğini bu itibarla idari para cezası belirlenirken "…eşyanın gümrüklenmiş değerinin…" esas alınmasıyla amaç ile araç arasında makul bir uygun bir ilişki kurulduğunun anlaşıldığına kararında yer verdi.

Gümrük Kanunu 235/1-c) Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

—  Anayasa Mahkemesinin 1/11/2017 Tarihli ve E: 2017/142, K: 2017/150 Sayılı Kararı>>

Kaynak: 4 Ocak 2018 Tarihli ve 30291 Sayılı Resmî Gazete 

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Anayasa-Mahkemesi–Gumruk-kanunu-235-1-c-bendinde-yer-alan–esyanin-gumruklenmis-degerinin–ibaresi-Anayasaya-aykiri-degil-12-1-2018

Back To Top