skip to Main Content

9 Temmuz 2018 Tarihli ve 30473 Sayılı Resmî Gazete – 3. Mükerrer

10 Temmuz 2018 / Salı 13:51:04 | Görüntülenme : 31

9 Temmuz 2018 Tarihli ve 30473 Sayılı Resmî Gazete – 3. Mükerrer'de yayımlanan Kararname ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

KHK/703   Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/9-Temmuz-2018-Tarihli-ve-30473-Sayili-Resmi-Gazete–3-Mukerrer-10-7-2018

Back To Top