skip to Main Content

7143 Sayılı Kanun-Toplantı Hakkında

01 Haziran 2018 / Cuma 16:59:30 | Görüntülenme : 35

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7143 sayılı “Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" ile 26/05/2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ’ çerçevesinde; mükelleflerin yapılandırma konusunda bilgilendirilmesi, idarelerde yaşanabilecek sorunlar ile ihtilaflı konuların tespit ve çözümüne yönelik olarak 04.06.2018 Pazartesi günü saat 14.00'te İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesinde Bakanlığımızdan yetkili kişilerin de katılımı ile bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/7143-Sayili-Kanun-Toplanti-Hakkinda-1-6-2018

Back To Top