skip to Main Content

6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete

06 Eylül 2018 / Perşembe | Görüntülenme : 29

6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Tebliğler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

––  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20)

––  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/6-Eylul-2018-Tarihli-ve-30527-Sayili-Resmi-Gazete-6-9-2018

Back To Top