skip to Main Content

5 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmî Gazete

5 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

KANUN

7061  Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TEBLİĞLER

—  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 27)

—  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No: 15)

 

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/5-Aralik-2017-Tarihli-ve-30261-Sayili-Resmi-Gazete-5-12-2017

Back To Top