skip to Main Content

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132)

24 Eylül 2018 / Pazartesi | Görüntülenme : 28

24 Eylül 2018 Tarihli ve 30545 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 132)

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/4760-Sayili-Ozel-Tuketim-Vergisi-Kanununa-Ekli-II-Sayili-Listede-Yer-Alan-Bazi-Mallarin-Ozel-Tuketim-Vergisi-Oranlarina-Esas-Ozel-Tuketim-Vergisi-Matrahlarinin-Yeniden-Tespiti-Hakkinda-Karar-Karar-Sayisi-132-24-9-2018

Back To Top