skip to Main Content

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

28 Mart 2018 / Çarşamba 09:36:13 | Görüntülenme : 26

27 Mart 2018 Tarihli ve 30373 Sayılı Resmî Gazete – 3. Mükerrer'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/4760-Sayili-Ozel-Tuketim-Vergisi-Kanununa-Ekli-I-II-ve-III-Sayili-Listelerde-Yer-Alan-Mallarda-Uygulanan-Ozel-Tuketim-Vergisi-Tutarlari-ile-Oranlarinin-Belirlenmesi-ve-Bazi-Kararnamelerde-Degisiklik-Yapilmasina-Iliskin-Karar-28-3-2018

Back To Top