skip to Main Content

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

11 Nisan 2018 / Çarşamba 08:56:37 | Görüntülenme : 61

11 Nisan 2018 Tarihli ve 30388 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

2018/11510    4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yapılan değişiklikle;

-posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyada muafiyet sınırı 22 Euro'ya düşürüldü. Bu sınır kitap ve basılı yayın için 150 Euro olarak belirlendi.

-Kıymeti 1500 Euro'yu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın kitap olması halinde vergi %8 olarak uygulanacak.

– ÖTV IV sayılı Listedeki eşya için ilave olarak %20 vergi alınacak.

Karar 26 Nisan 2018'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/4458-Sayili-Gumruk-Kanununun-Bazi-Maddelerinin-Uygulanmasi-Hakkinda-Kararda-Degisiklik-Yapilmasina-Dair-Karar-11-4-2018

Back To Top