skip to Main Content

31 Ekim 2018 Tarihli ve 30581 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer

01 Kasım 2018 / Perşembe | Görüntülenme : 27

31 Ekim 2018 Tarihli ve 30581 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 287)

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/31-Ekim-2018-Tarihli-ve-30581-Sayili-Resmi-Gazete–Mukerrer-1-11-2018

Back To Top