skip to Main Content

31 Ağustos 2018 Tarihli ve 30521 Sayılı Resmî Gazete

31 Ağustos 2018 / Cuma | Görüntülenme : 19

31 Ağustos 2018 Tarihli ve 30521 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

––  7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (h) Bendinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 48)

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/31-Agustos-2018-Tarihli-ve-30521-Sayili-Resmi-Gazete-31-8-2018

Back To Top