skip to Main Content

3 Kasım 2018 Tarihli ve 30584 Sayılı Resmî Gazete

03 Kasım 2018 / Cumartesi | Görüntülenme : 34

3 Kasım 2018 Tarihli ve 30584 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

––  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

––  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 152)

3 Kasım 2018 Tarihli ve 30584 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer'de yayımlanan Milletlerarası Sözleşme ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 6, 8 ve 9 Numaralı Eklerine İlişkin Olarak 12 Ekim 2017 Tarihinde Kabul Edilen Ekli Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 308)

 

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/3-Kasim-2018-Tarihli-ve-30584-Sayili-Resmi-Gazete-3-11-2018

Back To Top