skip to Main Content

29 Aralık 2018 Tarihli ve 30640 Sayılı Resmî Gazete – 2. Mükerrer

29 Aralık 2018 / Cumartesi | Görüntülenme : 31

29 Aralık 2018 Tarihli ve 30640 Sayılı Resmî Gazete – 2. Mükerrer'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve Tebliğler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

CUMHURBAŞKANI KARARI

––  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 517)

TEBLİĞLER

––  Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/1)

––  Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/2)

––  Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/3)

––  Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/4)

––  Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/5)

––  Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/6)

––  Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/7)

––  Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/8)

––  Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/9)

––  Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/10)

––  Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/11)

––  Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/12)

––  İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/13)

––  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/14)

––  Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/15)

––  Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/16)

––  Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/17)

––  Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/18)

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/29-Aralik-2018-Tarihli-ve-30640-Sayili-Resmi-Gazete–2-Mukerrer-29-12-2018

Back To Top