skip to Main Content

25 Ekim 2018 Tarihli ve 30576 Sayılı Resmî Gazete

25 Ekim 2018 / Perşembe | Görüntülenme : 41

25 Ekim 2018 Tarihli ve 30576 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Milletler Arası Sözleşme ve Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) İdari Komitesi Tarafından 15-16 Ekim 2015 Tarihlerinde Düzenlenen 15 inci Dönem Toplantısında Adı Geçen Sözleşmesinin Ek-A’sının II Sayılı Ekinde Yapılan Değişikliğin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 217)

Kuru Üzüm Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/25-Ekim-2018-Tarihli-ve-30576-Sayili-Resmi-Gazete-25-10-2018

Back To Top