skip to Main Content

23 Aralık 2017 Tarihli ve 30279 Sayılı Resmî Gazete

23 Aralık 2017 / Cumartesi 13:30:36 | Görüntülenme : 30

23 Aralık 2017 Tarihli ve 30279 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

TEBLİĞLER

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/35)

—  Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/23-Aralik-2017-Tarihli-ve-30279-Sayili-Resmi-Gazete-23-12-2017

Back To Top