skip to Main Content

18 Eylül 2019 Tarihli ve 30892 Sayılı Resmi Gazete

18 Eylül 2019 / Çarşamba | Görüntülenme : 3

18 Eylül 2019 Tarihli ve 30892 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespiti Hakkındaki 15/6/2015 Tarihli ve 2015/7748 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 1/9/2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1549)

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/18-Eylul-2019-Tarihli-ve-30892-Sayili-Resmi-Gazete-18-09-2019

Back To Top