skip to Main Content

17 Şubat 2018 Tarihli ve 30335 Sayılı Resmî Gazete

17 Şubat 2018 / Cumartesi 09:21:31 | Görüntülenme : 28

17 Şubat 2018 Tarihli ve 30335 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

—   Japonya’dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/2) Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/22)

—   Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/17-Subat-2018-Tarihli-ve-30335-Sayili-Resmi-Gazete-17-2-2018

Back To Top