skip to Main Content

14 Aralık 2017 Tarihli ve 30270 Sayılı Resmî Gazete

14 Aralık 2017 Tarihli ve 30270 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan;

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10926    Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar

2017/10929    Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar

TEBLİĞLER

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 146)

 

 

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/14-Aralik-2017-Tarihli-ve-30270-Sayili-Resmi-Gazete-14-12-2017

Back To Top