skip to Main Content

11 Mayıs 2019 Tarihli ve 30771 Sayılı Resmî Gazete

13 Mayıs 2019 / Pazartesi | Görüntülenme : 19

11 Mayıs 2019 Tarihli ve 30771 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

–– İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/4) –– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/4)

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/11-Mayis-2019-Tarihli-ve-30771-Sayili-Resmi-Gazete-13-5-2019

Back To Top