skip to Main Content

1 Eylül 2018 Tarihli ve 30522 Sayılı Resmî Gazete

02 Eylül 2018 / Pazar | Görüntülenme : 34

1 Eylül 2018 Tarihli ve 30522 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

––  İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/6)

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/1-Eylul-2018-Tarihli-ve-30522-Sayili-Resmi-Gazete-2-9-2018

Back To Top